Privacy

Eigenstijl Wonen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige zullen wij deze gegevend uitsluitend met uw toestemming.

Eigenstijl Wonen zal uw persoonlijke gevens niet aan derden verkopen en zal dze uitsluitend aan derden ter beschrikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Eigenstijl Wonen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren

Als u een bestelling plaats, hebben we uw naam.emailadres,afleveradres en betaalgevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij Eigenstijl Wonen zo aangenaam mogelijk te laten zijn,

slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

We maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op pagina's waar persoonsgegevens worden verwerkt (zoals tijdens het bestelproces en op contactformulieren).
Eigenstijl Wonen verkoopt uw gegevens niet

Eigenstijl Wonen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden te beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onze werknemers zijn door ons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Eigenstijl Wonen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. 

Cokkies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Eigenstijl Wonen geen cookies ontvangt.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van Eigenstijl Wonen,

dan kunt u contact met ons opnemen,

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

In geval wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meeste recente informatie. 

 
Privacy policy
 
 
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 
 
 
 
 
1. Bedrijfsgegevens
 
Naam bedrijf: Eigenstijl Wonen
Website: https://www.eigenstijlwonen.nl
Inschrijfnummer KvK: 09026907
BTW-nummer: 8129.85.357B013
 
 
2. E-mailadres
 
 a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
 
3. Postadres
 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
 
4. Telefoonnummer
 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
 
5. Overige persoonsgegevens
 
 
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 
 
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    
   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 
 
 
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 
 
 
6. Bijzondere persoonsgegevens
 
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
 
 
7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 
 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 
 
8. Veiligheid opslag van gegevens
 
 
 Veiligheidscriteria 
 
 a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
e. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.
 
9. Toegang tot uw gegevens
 
 
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
 
 
10. Contact
 
 
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 
 
 a. Op het volgende e-mailadres: info@eigenstijlwonen.nl
b. Op het volgende telefoonnummer: 0342-414021
c. Op het volgende adres: Marconistraat 8, 3771 AM BARNEVELD
 
 
 
 
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

0 items 
De Snuffelkelder is vanaf nu Eigenstijl Wonen