Retourneren:

Modelformulier voor retourneren

Adresgegevens ondernemer

Eigenstijl Wonen

Marconistraat 8

3771 AM Barneveld

Fax. 0342-408059

Tel. 0342-414021

info@eigenstijlwonen.nl

www.eigenstijlwonen.nl

 

Herroepen kan via het onderstaande modelformulier:

 • (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: [ naam ondernemer]

  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

   

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Binnen 14 dagen worden u klachten beantwoord.


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Bij de consument worden kosten in rekening gebracht indien deze het product beschadigd heeft.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen 14 dagen na levering per post, per fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U dient de goederen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van uw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering. 

 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten voor het retourneren van meubels die niet met een reguliere vervoerder teruggestuurd kunnen worden, bedragen ongeveer € 100,-. Het retourneren van meubels word door onze ophaalservice behandeld.  Deze kosten zijn ook voor u eigen rekening. 

 

Via deze link kunt u het model formulier voor herroepingsrecht nalezen. 


https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx

 

 

0 items 
De Snuffelkelder is vanaf nu Eigenstijl Wonen